Edycja XIX

image1 image2 image3 image3

Regulamin XIV Edycji

Regulamin

 XIV  Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu

 dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

 im. Wandy Dybalskiej

  Wyjdźcie z domu!

 1. 1. Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej, nazywany dalej Turniejem, organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.
 2. 2. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 3. 3. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.
 4. 4. Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną,  powinno zawierać:
  • a) reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane),
  • b) wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx),
  • c) formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z punktem 5.
 5. 5. Poprawnie wypełniony formularz (najlepiej komputerowo) zawiera wszystkie wyszczególnione dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły. Wymogiem jest zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju oraz potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu. Formularz można pobrać ze strony www.TurniejReportazu.pl.
 6. 6. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Turnieju, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników. Prawo pierwodruku zwycięskich reportaży mają wyłącznie patroni medialni Turnieju.
 7. 7. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną publikację reportażu.
 8. 8. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji.
 9. 9. Tekst należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30  listopada 2014 roku na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51 – 109 Wrocław. Nie decyduje data stempla pocztowego.
 10. 10. Teksty ocenia profesjonalne jury składające się ze znanych i cenionych dziennikarzy, reportażystów oraz wykładowców dziennikarstwa uczelni wyższych.
 11. 11. Autorką i główną organizatorką Turnieju jest Ewa Obara-Grączewska. W obradach jury uczestniczy w roli sekretarza bez prawa głosu.
 12. 12. Wstępne wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2015 roku. Będzie to lista finalistów Turnieju, bez wyszczególnienia konkretnych nagród. Pełne wyniki zostaną podane na uroczystej gali finałowej w marcu 2015 roku w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.
 13. 13. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej oraz cenne nagrody rzeczowe, w tym najnowsze publikacje książkowe, zaproszenia na warsztaty dziennikarskie i spotkania autorskie.
 14. 14. Finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Wyniki cząstkowe ukażą się na stronie www.TurniejReportazu.pl oraz na oficjalnym profilu Turnieju na stronie Facebook.pl. Pełne wyniki Turnieju zostaną zamieszczone także w Gazecie Wyborczej.
 15. 15. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekt, selekcji w reportażach przyjętych do publikacji.
 16. 16. Finaliści oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w celach promocji idei Turnieju.
 17. 17. Bezpośredni kontakt z organizatorami Turnieju jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktem z mediami zajmuje się Marcin Janusek. Za stronę techniczną oraz opiekę nad finalistami odpowiada Wojciech Proma. Kontakt z autorką konkursu Ewą Obarą – Grączewską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2020  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates