Regulamin XIII Edycji

Regulamin

XIII  Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu

dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Wandy Dybalskiej

 Opowiedz prawdziwą historię

 1. Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu.

 2. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

 3. Warunkiem udziału w turnieju jest:

  • - napisanie samodzielnie reportażu;
  • - przesłanie tekstu – reportażu w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca jest spięta, złączona, kartki ponumerowane) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD - doc.);
  • - dołączenie danych autora, szkoły i opiekuna (wg formularza w załączniku);
  • - oświadczenie, że tekst został napisany przez ucznia i nie narusza niczyich praw.

 4. Nadesłany reportaż nie był dotąd nigdzie publikowany i nie był wysyłany na podobne konkursy. 

 5. Prace przesłane pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

 6. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji.

 7. Tekst należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do końca  listopada 2013 roku do  Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu  (ul. Piesza 1; 51 – 109 Wrocław)

 8. Teksty nadsyłane na konkurs ocenia profesjonalne jury.

 9. Autorka i organizatorka konkursu, Ewa Obara – Grączewska, nie ocenia nadsyłanych tekstów, w obradach jury uczestniczy bez prawa głosu.

 10. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone publikacją w Gazecie Wyborczej Wrocław (a także  w miarę możliwości w innych mediach) oraz nagrodami rzeczowymi podczas finałowej  uroczystości  w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej.

 11. Wyniki będą publikowane na stronach turnieju (www.lo10.wroc.pl; www.turniejreportazu.pl ) oraz w Gazecie Wyborczej.

 12. Finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 13. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekty, selekcji bez uprzedniej zgody autora w reportażach przyjętych do publikacji.

 14. Nagrodzeni autorzy zgadzają się na nieodpłatną publikację swoich tekstów.

 15. Uczestnicy, którzy są finalistami, oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunkui umieszczanie informacji o nich w celu propagowania idei Konkursu.

 POUCZENIE

1.  Artykuły  zgłoszone do konkursu muszą być: - autorstwa uczestnika, - własnością uczestnika, - poprawne merytorycznie.

2. Cudze artykuły, książki, odczyty, materiały wykorzystywane w tekstach konkursowych są chronione prawem autorskim, stąd każdy cytat lub zapożyczenie z utworów/prac innych autorów, pomysłów wykorzystanych  w tekście zgłoszonym do konkursu musi być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. 

Licznik odsłon: 2369
2020  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates