Edycja XIX

image1 image2 image3 image3

Regulamin XIX edycji

Regulamin

XIX Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu

im. Wandy Dybalskiej

dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych

Reportaż to my!

Do pobrania røwnież w formacie PDF: KLIK!.

 1. 1. Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej, nazywany dalej Turniejem, organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Adres placówki: ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław.
 2. 2. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z całej Polski.
 3. 3.Turniej ma charakter konkursu otwartego. Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematu prac ani maksymalnej objętości tekstu. Istnieje możliwość załączenia zdjęć i/lub materiałów filmowych lub dźwiękowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na werdykt jury. Ocenie podlega sam tekst.
 4. 4. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.
 5. 5. Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną (lub dostarczone osobiście), powinno zawierać:
  • a) reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane, bez podpisu autora),
  • b) wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx),
  • c) formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z punktem 6.
 6. 6. Poprawnie wypełniony formularz (najlepiej komputerowo) zawiera wszystkie wyszczególnione dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły. Wymogiem jest zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju oraz potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu. Formularz można pobrać ze strony www.TurniejReportazu.pl.
 7. 7. Uczestnik, poprzez pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celach organizacyjnych, propagowania idei konkursu oraz ewentualnego przekazania nagród. Organizator gromadzi dane uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów w formie formularzy zgłoszeniowych do końca trwania edycji, tj. wręczenia nagród w marcu 2020 roku. Uczestnik w każdym momencie trwania Turnieju może wystąpić o usunięcie swoich danych, cofnać zgodę na ich przetwarzanie lub dokonać zmian. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie się każdorazowo wiązało z odstąpieniem od udziału w Turnieju.
 8. 8. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Turnieju, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników.
 9. 9. Prawo pierwodruku zwycięskich reportaży mają wyłącznie patroni medialni Turnieju.
 10. 10. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną publikację reportażu.
 11. 11. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji.
 12. 12. Dopuszcza się sytuacje, w których jeden reportaż napisany został przez kilkoro uczniów. W przypadku wejścia do finału, nagrodzeni będą musieli podzielić się między sobą jedną nagrodą.
 13. 13. Termin nadsyłania prac to 30 listopada 2019 roku. Prace należy nadsyłać na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51 – 109 Wrocław. Decyduje data stempla pocztowego. Organizator przyjmie również prace nadane we wskazanym terminie, które dotrą nie później niż do 5 dni roboczych po terminie.
 14. 14. Teksty ocenia profesjonalne jury składające się ze znanych i cenionych dziennikarzy, reportażystów oraz wykładowców dziennikarstwa uczelni wyższych.
 15. 15. Wstępne wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2020 roku na łamach prasy lokalnej i/lub w Internecie. Będzie to lista finalistów Turnieju, bez wyszczególnienia konkretnych nagród. Pełne wyniki zostaną podane na uroczystej gali finałowej w marcu 2020 roku w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.
 16. 16. Finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. W okresie między ogłoszeniem wyników cząstkowych i pełnych, finaliści będą poproszeni o przygotowanie materiałów dotyczących ich dotychczasowych działalności, zainteresowań i sukcesów w celu przygotowania przez Organizatorów gali finałowej.
 17. 17. Nagrodzeni zostaną autorzy reportaży oraz ich nauczyciele. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej, dwudniowy pobyt we Wrocławiu, cenne nagrody rzeczowe, najnowsze publikacje książkowe.
 18. 18. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekt, selekcji w reportażach przyjętych do publikacji.
 19. 19. Autorką i główną organizatorką Turnieju jest Ewa Obara-Grączewska. W obradach jury uczestniczy w roli sekretarza bez prawa głosu.
 20. 20. Bezpośredni kontakt z organizatorami Turnieju jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autorką konkursu oraz administratorem danych osobowych uczestników jest Ewa Grączewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Za stronę techniczną odpowiada Wojciech Proma (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Finaliści XV Edycji Turnieju

Więcej informacji na stronie wrocławskiej Gazety Wyborczej!

Hotel Tumski wspiera Turniej!

Drodzy Turniejowicze! Wielka chwila, w której ogłosimy pierwsze cząstkowe wyniki, zbliża się wielkimi krokami. Laureatów wraz z ich nauczycielami zaprosimy na 2 dni do Wrocławia. Nie byłoby to możliwe dzięki fundatorowi noclegów, Schronisku na Wyspie będącego częścią Hotelu Tumskiego. Komfortowe pokoje, przepyszne śniadanie z widokiem na Ostrów Tumski a także wspaniała baza wypadowa na wieczorne zwiedzanie Starego Miasta. Czego chcieć więcej?

Regulamin XV Edycji

Regulamin

XV Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu

dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wandy Dybalskiej

Wyjdźcie z domu!

 1. 1. Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej, nazywany dalej Turniejem, organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.
 2. 2. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 3. 3. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.
 4. 4. Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną, powinno zawierać:
  • a) reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane),
  • b) wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx),
  • c) formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z punktem 5.
 5. 5. Poprawnie wypełniony formularz (najlepiej komputerowo) zawiera wszystkie wyszczególnione dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły. Wymogiem jest zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju oraz potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu. Formularz można pobrać ze strony www.TurniejReportazu.pl.
 6. 6. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Turnieju, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników. Prawo pierwodruku zwycięskich reportaży mają wyłącznie patroni medialni Turnieju.
 7. 7. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną publikację reportażu.
 8. 8. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji.
 9. 9. Tekst należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015 roku na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51 – 109 Wrocław. Nie decyduje data stempla pocztowego.
 10. 10. Teksty ocenia profesjonalne jury składające się ze znanych i cenionych dziennikarzy, reportażystów oraz wykładowców dziennikarstwa uczelni wyższych.
 11. 11. Autorką i główną organizatorką Turnieju jest Ewa Obara-Grączewska. W obradach jury uczestniczy w roli sekretarza bez prawa głosu.
 12. 12. Wstępne wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2016 roku. Będzie to lista finalistów Turnieju, bez wyszczególnienia konkretnych nagród. Pełne wyniki zostaną podane na uroczystej gali finałowej w marcu 2016 roku w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.
 13. 13. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej oraz cenne nagrody rzeczowe, w tym najnowsze publikacje książkowe, zaproszenia na warsztaty dziennikarskie i spotkania autorskie.
 14. 14. Finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Wyniki cząstkowe ukażą się na stronie www.TurniejReportazu.pl oraz na oficjalnym profilu Turnieju na stronie Facebook.pl. Pełne wyniki Turnieju zostaną zamieszczone także w Gazecie Wyborczej.
 15. 15. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekt, selekcji w reportażach przyjętych do publikacji.
 16. 16. Finaliści oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w celach promocji idei Turnieju.
 17. 17. Bezpośredni kontakt z organizatorami Turnieju jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Za stronę techniczną oraz opiekę nad finalistami odpowiada Wojciech Proma. Kontakt z autorką konkursu Ewą Obarą – Grączewską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2020  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates