Zmiana w regulaminie

W związku z obecną sytuacją, związaną z nauczaniem zdalnym na terenie RP, korzystamy z punktu 21. regulaminu, aby ułatwić Wam zgłaszania reportaży do Turnieju. Od dzisiaj (15.11) regulamin zostaje rozszerzony o punkt 6a w brzmieniu:
 
(...) uczeń - uczestnik Turnieju - zostaje zwolniony z obowiązku wypełnienia w formularzu zgłoszeniowym pól "MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ SZKOŁY" i "PODPIS NAUCZYCIELA/OPIEKUNA". Jednocześnie nakładamy obowiązek na nauczyciela/opiekuna, dostarczenia osobno wypełnionego formularza uzupełniającego te dane. (...)
 
Czyli:
 
🌟 uczestnik Turnieju może pominąć ostatnie dwa pola w formularzu i tak nadesłane zgłoszenie będzie dla nas w pełni wiążące,
 
🌟 ale jednocześnie prosimy nauczycieli o przesłanie dodatkowego formularza ze swoimi danymi. Puste pola regulaminu proszę wykorzystać na jednoznaczne określenie, którego ucznia bądź uczniów dotyczy zgłoszenie.
 
🌟 Jeśli nie macie teraz możliwości zdobycia pieczątki swojej szkoły, każdorazowo możecie ją pominąć w formularzach.
 
I pamiętajcie, że na Wasze prace czekamy już tylko do końca listopada!
Licznik odsłon: 405
2021  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates