Do pobrania również w formacie PDF: KLIK!.

 1. 1. Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych im. Wandy Dybalskiej, nazywany dalej Turniejem, organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Adres placówki: ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław.
 2. 2. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
 3. 3. Turniej ma charakter konkursu otwartego. Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematu prac ani maksymalnej objętości tekstu. Istnieje możliwość załączenia zdjęć i/lub materiałów filmowych lub dźwiękowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na werdykt jury. Ocenie podlega sam tekst.
 4. 4. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.
 5. 5. Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną (lub dostarczone osobiście), powinno zawierać:
  • a) reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane, bez podpisu autora),
  • b) wersję elektroniczną reportażu (płyta CD lub pendrive, plik w formacie .doc lub .docx),
  • c) formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z punktem 6.
 6. 6. Poprawnie wypełniony formularz (najlepiej komputerowo) zawiera wszystkie wyszczególnione dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły. Wymogiem jest zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju oraz potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu. Formularz można pobrać ze strony www.TurniejReportazu.pl.
 7. 7. Uczestnik, poprzez pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celach organizacyjnych, propagowania idei konkursu oraz ewentualnego przekazania nagród. Organizator gromadzi dane uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów w formie formularzy zgłoszeniowych do końca trwania edycji, tj. wręczenia nagród w marcu 2024 roku. Uczestnik w każdym momencie trwania Turnieju może wystąpić o usunięcie swoich danych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie lub dokonać zmian. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie się każdorazowo wiązało z odstąpieniem od udziału w Turnieju.
 8. 8. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Turnieju, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników w marcu 2024 roku.
 9. 9. Prawo pierwodruku zwycięskich reportaży mają wyłącznie patroni medialni Turnieju.
 10. 10. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną publikację reportażu.
 11. 11. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji.
 12. 12. Dopuszcza się sytuacje, w których jeden reportaż napisany został przez kilkoro uczniów. W przypadku wejścia do finału, nagrodzeni będą musieli podzielić się między sobą jedną nagrodą.
 13. 13. Termin nadsyłania prac to 8 grudnia 2023 roku. Prace należy nadsyłać na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51 – 109 Wrocław. Decyduje data stempla pocztowego. Organizator przyjmie również prace nadane we wskazanym terminie, które dotrą nie później niż do 5 dni roboczych po terminie.
 14. 14. Teksty ocenia profesjonalne jury składające się ze znanych i cenionych dziennikarzy, reportażystów oraz wykładowców dziennikarstwa uczelni wyższych.
 15. 15. Wstępne wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2024 roku na łamach prasy lokalnej i/lub w Internecie. Będzie to lista finalistów Turnieju, bez wyszczególnienia konkretnych nagród. Pełne wyniki zostaną podane na uroczystej gali finałowej w marcu 2024 roku.
 16. 16. Finaliści oraz ich nauczyciele zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. W okresie między ogłoszeniem wyników cząstkowych i pełnych finaliści będą poproszeni o przygotowanie materiałów dotyczących ich dotychczasowych działalności, zainteresowań i sukcesów w celu przygotowania przez Organizatorów gali finałowej.
 17. 17. Nagrodzeni zostaną autorzy reportaży oraz ich nauczyciele. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej, dwudniowy pobyt we Wrocławiu, cenne nagrody rzeczowe, najnowsze publikacje książkowe.
 18. 18. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekt, selekcji w reportażach przyjętych do publikacji.
 19. 19. Autorką i główną organizatorką Turnieju jest Ewa Obara-Grączewska. W obradach jury uczestniczy w roli sekretarza bez prawa głosu. Patronem medialnym Turnieju jest "Gazeta Wyborcza".
 20. 20. Bezpośredni kontakt z organizatorami Turnieju jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ewa Grączewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Za stronę techniczną odpowiada Wojciech Proma (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 21. 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji Regulaminu.
Licznik odsłon: 7028
2024  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates