Ze strachu przed Bladaczką!

Otrzymałam zadanie, by odświeżyć wpis na stronie turnieju. Bo minęło już osiemnaście lat, bo zaczynamy dziewiętnastą edycję konkursu, bo może się coś zmieniło. Tak, dziś zmieniłabym liczebniki (na prawie trzydzieści lat praktyki nauczycielskiej). Reszta wciąż aktualna!

Lata pracy w szkole, reformy w oświacie i słuchanie o selekcji negatywnej do zawodu nauczyciela; lata wyrzucania do kosza tych samych ściąg i streszczeń lektur, czytania wypracowań wprost z Internetu. Wreszcie po kilku krytycznych wobec siebie uwagach oraz obserwacji, jak Bladaczka „silną osobowością jest” - nie wytrzymałam!

Ewa Obara-Grączewska ze swoimi uczniami

Turniej Reportażu zrodziło zmęczenie sztampą szkolną; niechęć do rutyny i ogromna ciekawość, jacy są ludzie, których uczę, co naprawdę widzą w otaczającym świecie i co o nim sądzą. Mistrz reportażu Ryszard Kapuściński pisał: Cały humanizm naszego pisania leży właśnie w wysiłku przekazywania prawdziwego obrazu świata. Jakże więc nie sięgać po formę reportażu, formę może trudną, ale tylko trudne zadania wychowują, a łatwe prowadzą do nijaczenia.

W Słowniku gatunków literackich autorzy sugerują, że klasyczne uprawianie reportażu ogranicza się do pięciu zasadniczych pytań. Nie miejsce i czas, by z tym się zgadzać lub polemizować – można za to pomysł wykorzystać dla potrzeby chwili:

Kto?

Piszą uczniowie. Ich teksty oceniają profesjonaliści. Każdy z nich ma swoją pracę i swoje pasje. A uczniowskie teksty czytają bezinteresownie, z potrzeby pomocy i chyba z wiarą, że ten turniej ma sens! 

Gdzie?

Prace spływały najpierw do I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. Od 2004 r. główną kwaterą stało się X Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.  

Kiedy?

Co roku do końca listopada oczekujemy na reportaże. Potem przez kilkanaście dni jurorzy czytają, czytają, czytają i kiedy wrocławianie kupują karpie na Wigilię, oni dyskutują o pracach, o istocie reportażu… I wybierają najlepsze teksty.

Jak?

A o tym, czym jest reportaż (albo czym mógłby być) mówią na tej stronie dziennikarze – jurorzy, którzy od początku konkursu przeczytali setki prac uczniowskich. Wystarczy zerknąć na teksty w działach Warsztat i Lektura.

O tym, jak pisać, mówimy również my, nauczyciele. Nie zawsze z powodzeniem, nie zawsze skutecznie. Polecamy naszym uczniom, by czytali klasykę reportażu i współczesne realizacje gatunku. Niektóre z tych działań wieńczą nagrody, chociażby pierwsza poważna publikacja młodego reportażysty na łamach Gazety Wyborczej.

Dlaczego?  

Po co to wszystko? Bo każdy dzień jest pasjonującą opowieścią o tym, jak ludzie budzą się rano, podejmują trud zwykłych obowiązków, przeżywają swoje radości czy smutki… po prostu żyją  (R. Kapuściński) i te chwile warto opisać. I jeszcze przekonać się, że można to robić coraz sprawniej i coraz rzetelniej. 

 

Nie jest dla nas celem, by pokazać teksty doskonałe w formie i wyjątkowo dojrzałe. Konkurs jest przecież dla uczniów… I ideałem będzie, jeśli zaczną od wypełnienia nadrzędnego warunku – napiszą reportaż. 

Autorka Turnieju Reportażu Ewa Obara - Grączewska

Formularz

Formularz w formacie PDF prosimy pobrać stąd: FORMULARZ.

Formularz w formacie DOC prosimy pobrać stąd: FORMULARZ.

Regulamin XIII Edycji

Regulamin

XIII  Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu

dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Wandy Dybalskiej

 Opowiedz prawdziwą historię

 1. Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu.

 2. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

 3. Warunkiem udziału w turnieju jest:

  • - napisanie samodzielnie reportażu;
  • - przesłanie tekstu – reportażu w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca jest spięta, złączona, kartki ponumerowane) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD - doc.);
  • - dołączenie danych autora, szkoły i opiekuna (wg formularza w załączniku);
  • - oświadczenie, że tekst został napisany przez ucznia i nie narusza niczyich praw.

 4. Nadesłany reportaż nie był dotąd nigdzie publikowany i nie był wysyłany na podobne konkursy. 

 5. Prace przesłane pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

 6. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji.

 7. Tekst należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do końca  listopada 2013 roku do  Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu  (ul. Piesza 1; 51 – 109 Wrocław)

 8. Teksty nadsyłane na konkurs ocenia profesjonalne jury.

 9. Autorka i organizatorka konkursu, Ewa Obara – Grączewska, nie ocenia nadsyłanych tekstów, w obradach jury uczestniczy bez prawa głosu.

 10. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone publikacją w Gazecie Wyborczej Wrocław (a także  w miarę możliwości w innych mediach) oraz nagrodami rzeczowymi podczas finałowej  uroczystości  w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej.

 11. Wyniki będą publikowane na stronach turnieju (www.lo10.wroc.pl; www.turniejreportazu.pl ) oraz w Gazecie Wyborczej.

 12. Finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 13. Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekty, selekcji bez uprzedniej zgody autora w reportażach przyjętych do publikacji.

 14. Nagrodzeni autorzy zgadzają się na nieodpłatną publikację swoich tekstów.

 15. Uczestnicy, którzy są finalistami, oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunkui umieszczanie informacji o nich w celu propagowania idei Konkursu.

 POUCZENIE

1.  Artykuły  zgłoszone do konkursu muszą być: - autorstwa uczestnika, - własnością uczestnika, - poprawne merytorycznie.

2. Cudze artykuły, książki, odczyty, materiały wykorzystywane w tekstach konkursowych są chronione prawem autorskim, stąd każdy cytat lub zapożyczenie z utworów/prac innych autorów, pomysłów wykorzystanych  w tekście zgłoszonym do konkursu musi być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. 

2020  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates